30% ruchu w aglomeracjach miejskich przypisuje się tzw. ostatniemu kilometrowi związanemu z rozwożeniem towarów do punktów docelowych. Póki co wykonują to spore samochody dostawcze, lub wręcz monstrualne ciężarówki w razie kolizji poważnie zagrażające innym użytkownikom dróg. Firma Renault stworzyła wizję niedalekiej przyszłości, mającą na celu rozwiązanie tego problemu. Zaprezentowała ją w Hanowerze, podczas salonu samochodów dostawczych. Projekt EZ-PRO bazuje na flocie autonomicznych robotów-podów wyręczających ciężarówki z wizyt w centrach miast, co ma się przyczynić do zmniejszenia zatłoczenia, zanieczyszczenia i ograniczenia wypadków. Konwój robotów-podów, który wyjeżdża z tego samego hubu i jest zarządzany przez tego samego operatora logistycznego, może przewozić różne towary. Każdy pod ma przypisanego płatnika, asortyment, klienta i miejsce dostawy. W ten może wykonać szereg dostaw na rzecz różnych sklepów internetowych. Takie współużytkowanie przyczynia się do zmaksymalizowania wydajności i obniżenia kosztów. EZ-PRO został zaprojektowany z myślą o optymalnym rozwiązaniu dostaw, zarówno dla klientów biznesowych, jak i konsumentów. Odbiorcy mogą wybrać dogodny czas dostawy i lokalizację non-stop, a konsumenci otrzymywać powiadomienia i śledzić przesyłki w czasie rzeczywistym na telefonie komórkowym. W zależności od rodzaju dostarczanych towarów, odbiorca może wybrać opcje personalizacji dostawy. Obejmują one osobiste doręczenie przez dyspozytora lub dostęp do wygodnych samoobsługowych schowków w automatycznych robotach-podach, które odbiorca otwiera za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. W pełni elektryczne EZ-PRO powstały na specjalnie do tego celu opracowanej modularnej platformie wyposażonej w system 4 kół skrętnych. Dzięki temu są niezwykle zwinne i można je kontrolować za pomocą joysticka. Funkcja dynamicznego ładowania indukcyjnego ułatwia logistykę działania całego systemu. WS

Powiązane zdjęcia: