Quel travail monumental ! Une véritable bible de l’histoire de la création automobile, très documenté, très détaillé, et plein d’anecdotes inédites. Un tel travail n’avait jamais été entrepris… Bravo, c’est extraordinaire !

Cóż za monumentalne dzieło! Prawdziwa biblia historii projektowania samochodów, doskonale udokumentowana, szczegółowa i pełna nieznanych anegdot. Nikt dotąd nie podjął się takiego dzieła… Brawo, to nadzwyczajne!

Powiązane zdjęcia: