I went through your magazine Auto Rok. Even though I do not understand Polish, being a designer, I found it extremely interesting. There is a lot of design informations, study, explanation that shows makes your magazine very unique. It seems very educative, as you really talk about proportions and all those topics we push for every day. I am happy to see so much interest, passion from your side in car design.

Przejrzałem magazyn Auto Rok (Design). Chociaż nie rozumiem języka polskiego, będąc projektantem, uważam to wydanie za niezwykle interesujące. Znajduje się w nim wiele informacji związanych z projektowaniem, badań, objaśnień, za sprawą których ten magazyn jest wyjątkowy. Wydaje się bardzo edukacyjny, ponieważ naprawdę mówisz o proporcjach i wszystkich tematach, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Cieszę się, widząc tak duże zainteresowanie i pasję z twojej strony dotyczącą projektowania samochodów.

Powiązane zdjęcia: