AutoRok był dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. W dzisiejszych czasach internetu kiedy wszystko staje się coraz bardziej przelotne i tymczasowe, dobrze jest wiedzieć, że jest jeszcze ktoś kto ma kompetencje, wolę i odwagę aby stworzyć i wydać taką publikację. AutoRok jest bogatym i globalnym kompendium tematyki designu samochodowego wczoraj, dziś i jutro. Jestem bardzo dumny, że powstał w Polsce!

AutoRok was a very pleasant surprise for me. Nowadays, in the age of the Internet, when everything becomes more transient and temporary, it is good to know that there is someone else who has the competence, will and courage to create and publish such a publication. AutoRok is a rich and global compendium on the subject of car design – yesterday, today and tomorrow. I am very proud it was created in Poland! 

Powiązane zdjęcia: